TJÄNSTER.

Granskning

Vi genomför granskning med integritet, respekt och precision

Moments granskningar upplevs ofta som positiva vitamininjektioner även då de utförs i pressade lägen. Vi utnyttjar vår samlade erfarenhet av ledning och organisationsförändringar och ger förslag på hur ni kan ta er an era utmaningar och få in ny energi i organisationen eller i ett specifikt projekt. Ni får även förslag på hur organisationen i stort kan utvecklas och bli mer framgångsrik.

Granskningar utförs ofta i pressade lägen, när exempelvis projektgruppen redan går på knäna. En extern inblandning kan då uppfattas som att jakten på syndabockar är igång – trots att det är just en oberoende genomlysning som behövs.

Vi sätter stort värde på att uttrycka oss med respekt för både individerna och organisationen. Våra intervjuer har en positiv inramning och personerna får berätta fritt om sina erfarenheter. Många lär sig mycket redan här och vi får ofta höra att intervjuerna är givande och kompetensutvecklande.

Granskning med mod och integritet

Vi särskiljer oss genom att vi även grundligt tittar på hur samarbete, ledarskap och ledningsgruppen fungerar – och inte enbart på struktur, metodik och planering.

Vi vill understryka vårt fokus på öppenhet och transparens genom att presentera rapporten för alla inblandade samtidigt. Men det innebär inte att vi duckar för de svåra frågorna. Vi har modet och integriteten som krävs för att ta oss an svåra situationer men formulerar oss med respekt för alla inblandade.

Rapporten kommer garanterat vara mycket användbar både på kort och lång sikt. Vi tar upp vad som varit bra och dåligt så här långt och ger rekommendationer på hur ni lyckas med er satsning hela vägen i mål. Ni får även förslag på åtgärder som utvecklar organisationen på längre sikt.

Granskning ger nytt perspektiv på komplexa problem

Vår långa erfarenhet av granskning i känsliga lägen gör att vi vet hur det görs på ett konstruktivt sätt. Eftersom vi inte är bundna till organisationen kan vi se komplexa problem med helt nya ögon.

Vill ni ha största möjliga utväxling på er granskning ska ni förstås låta oss göra den i ett så tidigt skede som möjligt. Men oavsett när ni kommer till oss får ni en ovanligt träffsäker granskning som ofta blir en kraftfull språngbräda för hela verksamheten.

Kontakta

Zoran Stojcevski
0733-574 578
zoran.stojcevski@moment.se

Skicka mail till oss