Projektledning och mod

Behöver man vara modig för att jobba som projektledare, sponsor, styrgruppsledamot eller projektkontorschef?

En gång drev jag ett projekt där min sponsor – tillika kund för konsultuppdraget – sa till mig: ”Det här var inte bra … hmm, berätta inte det här för styrgruppen … åtminstone inte tills vidare!” Jag svarade omedelbart: ”Nej, tyvärr. Så kan jag inte göra. Du är min kund och betalar mina fakturor, men du är inte projektets uppdragsgivare. Det är styrgruppen som är uppdragsgivare och hela styrgruppen kommer få fullständig och transparent information om allt som är viktigt för projektet.”

I det läget kände jag inte att jag behövde något mod. Mod är ju något man behöver för att agera trots att man är rädd eller känner obehag. För mig var det en konstig uppmaning men svaret så självklart och krävde bara lite integritet snarare än mod. Min uppfattning är att man för att lyckas väl i projektledarrollen helst inte ska uppfatta en sån här situation som jobbig, utan snarare en där man mer får coacha sin kund/chef/uppdragsgivare till rätt synsätt.

På samma sätt är det när man som projektledare tvingas presentera en tidsplan som man vet inte kommer bli populär. Vågar man ge hela sanningen, och dessutom baka in en relevant reservtid, eller fegar man ur och försöker kortsiktigt vara tillmötesgående genom att inte presentera allt obehagligt på en gång? Eller tänker man kanske inte ens på att andra kan uppfatta situationen som jobbig och lägger helt enkelt fram alla fakta på bordet, stolt över att ha koll på läget och att kunna presentera ett komplett och affärsmässigt beslutsunderlag?

Andra situationer kan nog de allra flesta uppleva som lite jobbiga, oavsett roll i organisationen. Då tänker jag till exempel på dåligt fungerande projekt- eller styrgruppsmöten, där relationer och samarbeten inte alls fungerar. Att då räcka upp handen och säga ”Skulle vi kunna lägga alla sakfrågor åt sidan och bara diskutera hur vi fungerar som grupp, våra relationer, effektivitet och arbetsglädje?” kan kännas tufft. Men det är såna handuppräckningar som kan göra underverk.

Så svaret på min inledande fråga får bli ja! Ibland behövs bara integritet och ibland både integritet och mod. De är helt nödvändiga för framgång i de allra flesta projektorganisationer.