Projektledare – välj din styrgrupp!

Förra måndagen höll jag ett seminarium om styrgruppsarbete i PMIs regi. Det var väldigt roligt att se att temat lockade så många besökare och engagerade till livliga diskussioner under kvällen.

En av punkterna vi diskuterade var mitt påstående om att man som projektledare ska påverka sammansättningen i sin styrgrupp. Rubriken ”Projektledare – välj din styrgrupp!” är lite medvetet provocerande och budskapet är förstås att man som projektledare aktivt bör engagera sig i styrgruppens sammansättning. Visst, det formella ansvaret att sätta ihop styrgruppen ligger ofta någon annanstans. Och visst, i många stora organisationer är den formella styrgruppen i själva verket en ledningsgrupp med (ibland allt för många) representanter som i princip enbart tar ställning till vissa definierade beslutspunkter.

Jag anser dock att den projektledare som är lite om sig och kring sig, lobbar i korridorerna, dricker kaffe med viktiga intressenter och visar ett genuint intresse av att säkerställa att hans eller hennes projekt får en så ändamålsenlig styrgrupp som möjligt, oftast uppnår stora fördelar.

För en tid sedan var jag mentor till en senior certifierad projektledare som ville lyfta sig ytterligare ett snäpp och bli en av de riktigt tunga och framgångsrika projektledarna i sin organisation. Han förklarade att han just nu drev ett projekt där han sedan tre månader tillbaka väntade på att sponsorn skulle bemanna styrgruppen.

Jag ställde då en motfråga: OK, det är sponsorns formella ansvar. Men vad tror du man säger om de allra duktigaste projektledarna i din organisation? Att de väntar och hoppas på att få en bra styrgrupp, eller att de av någon outgrundlig anledning alltid sitter med effektiva och lagom stora styrgrupper, även om ingen riktigt förstår hur det går till?

Svaret, ”aha, du menar så” och ett leende tillbaka visade att fröet redan var sått.

Eller med andra ord – man får nog den styrgrupp man förtjänar.