Omsättningsökning med 52%

Moment ökade sin omsättning första halvåret 2011 med 52 % jämfört med samma period föregående år. Förutom en god konjunktur är den främsta orsaken till denna utveckling rekommendationer från nöjda kunder och vi tackar för fortsatt förtroende!