När börjar ni testa?

I många projekt är testning en av de viktigare aktiviteterna. Det gäller i allra högsta grad produktutvecklings- och IT-projekt.

En viktig framgångsfaktor är när i projektet man påbörjar sitt testarbete. Arbetar man efter en strikt vattenfallsmodell riskerar man att alltför sent fånga upp eventuella problem med testaktiviteterna. Om man till exempel arbetat 1,5 år i ett IT-projekt, och har ett halvår kvar till leverans, och först då inser något av följande har man stora problem:

  • De olika testmomenten tar längre tid än planerat
  • Utbildningen i testverktygen var otillräcklig
  • Bemanningen i testgruppen är otillräcklig avseende kvalitet och/eller mängden resurser
  • Prestanda-/skalbarhets-/datasäkerhetstester visar att en annan teknisk arkitektur borde ha valts

Listan kan göras mycket längre. Den viktiga slutsatsen är att testgrupperingen av projektet måste sättas i arbete och produktion så tidigt som möjligt i projektet: för att påverka utvecklingsprocessen, för att tidigast möjligt få till ett bra samarbete och flöde med krav- och utvecklingsteamen, för att det ska finnas tid kvar för att åtgärda eventuella utbildningsbehov, för att undvika att testandet blir en flaskhals på slutet osv. Sist men inte minst är det ett fantastiskt bra sätt att minimera risken för sena besked om stora förseningar i projektet.

Vissa projekt- och utvecklingsmetodiker ”tvingar” igång testandet tidigt och man får automatiskt ett bra stöd. Det gäller t ex projekt som använder systemutvecklingsmetodiken RUP, eller projekt som drivs med agila metoder som Scrum.

Viktigast ur det här perspektivet är såklart inte vilken etikett man har på sin process, utan att man börjar testa tidigt. Hur gör ni i era projekt?