Business agility & beyond budgeting

Välkommen till ett frukostseminarium som ger dig en insyn i snabbhet och förändringsförmåga genom begreppen Business Agility och Beyond Budgeting.

Med Business Agility menar vi förmågan att svara på marknadens förändringar eller nya förutsättningar genom exempelvis digitalisering. De företag som lyckas i transformation av sin affärsmodell förstår att vi behöver nya sätt att leda och styra våra verksamheter. Här är Beyond Budgeting ett intressant koncept.

Beyond Budgeting är en ledningsfilosofi som bygger på delaktighet, tillit och anpassning snarare än kontroll och styrning. Klassisk styrning enligt ”command & control” med förhärskande finansiella styrmedel är inte längre applicerbart i en disruptiv, snabbt föränderlig, tvetydig omvärld.

Del av agendan:
– Problemet med klassisk styrning och budget kopplad till resultat och incitament
– Människosyn och vikten av tillit, kreativitet, lärande och utfall
– Beyond Budgeting – en adaptiv managementmodell

På scenen denna torsdagsmorgon står Bjarte Bogsnes och Moments Per Neding och Helene Ljungh.

Bjarte Bogsnes är senior advisor på Equinor och ordförande i Beyond Budgeting Round Table. Bjarte har skrivit en uppskattad bok om Beyond Budgeting och är en van föreläsare i ämnet.

Per Neding är seniorkonsult, projektledare samt coach inom agil och digital transformation.’

Helene Ljungh är seniorkonsult med lång erfarenhet av förändringsarbete, digitalisering och komplexa arkitekturer.

Mer om frukostseminariet Business agility & beyond budgeting

Målgrupp: Det här seminariet vänder sig till dig som har en ledande befattning (CEO, CFO, CIO o dyl) eller är portfölj-, program- eller PMO-chef.

Datum: Torsdag 25 april 2019
Tid: 08.00-10.00 (föreläsning samt rundabordssamtal). Frukost serveras från 07.30
Plats: Clarion Sign Hotel, Norra Bantorget
Övrig information: Vi bjuder på god frukost. Seminariet är kostnadsfritt
Vid eventuella frågor, kontakta Tommy Bäckman, 076-109 80 45 eller tommy.backman@moment.se.

 

Läs även:

Blogginlägg: Snabbrörlig organisation – sluta fråga om lov, börja agera!
Blogginlägg: Snabbhet är den ultimata konkurrensfaktorn i dagens ekonomi