Agil transformation - så blir den din turbo!

En agil transformation innehåller många fallgropar. Men med rätt aktiviteter och investeringar kan den bli turbon som tar organisationen framåt. Välkommen till ett insiktsfullt frukostseminarium där Anders Eklund, Jesper Orrhult och Janne Pihlajamaa tillsammans med Anna Dahlström guidar dig som vill lyckas med din förändringsresa.

Agila transformationer är mer eller mindre framgångsrika. Allra svårast verkar det vara för de som hunnit samla på sig ett organisatoriskt arv och en historik av gammal och komplicerad IT-arkitektur.

I seminariet ställer vi oss frågor som: Hur transformerar vi organisationen så att vi uppnår det vi vill? Vilka befintliga strukturer riskerar att hindra oss? Varför får agil transformation inte bara vara en angelägenhet för IT? Vad kan agila språksvårigheter ställa till med? Har organisationen den kompetens som krävs?

Moments Anna Dahlström är moderator under seminariet och presenterar tre talare på scen:

 Jesper Orrhult, Agile Tribe
– I sin agila transformation är det många som hamnar i samma fallgropar. Det är dags att vi lär av andras misstag. Därför berättar jag om de vanligaste felstegen och hur vi undviker dem.

Anders Eklund, Moment
– Agil transformation är mer komplex än många andra förändringar. Jag vill prata om vikten av att definiera gemensamma mål som är relevanta för alla delar av organisationen och en gemensam förståelse av förutsättningar och utmaningar.

Janne Pihlajamaa, Scania
– Jag kommer att berätta om hur Scania får ut mer värde från den agila resan genom att undanröja hinder och snabba på feedback-loopen.

Anders och Jesper har lång erfarenhet av olika typer av transformationer och har även epokerna före den agila i sin portfölj. Anders är en van talare som i våras föreläste när Litauens högst placerade projektkontor bjöd in till konferens om förändringsledning på regeringsnivå. Tillsammans berättar de vad vi som ledare och även organisationen kan göra för att snabba på en transformation och vilka gemensamma mönster vi hittar hos de som lyckas.

Det här får du med dig från seminariet:
– Varning för fallgropar när man ska sätta igång
– Tips på hur man kan komma vidare
– Konkreta aktiviteter att sätta igång direkt
– Investeringar som behöver göras för att transformationen ska bli framgångsrik

Välkommen till ett inspirerande frukostseminarium!

Datum: Måndag 9 mars 2020
Tid: 08.00-09.15. Frukost serveras från 07.30
Plats: Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget, Stockholm
Övrig information: Seminariet är kostnadsfritt
Vid eventuella frågor kontakta Tommy Bäckman, 076-109 80 45 eller tommy.backman@moment.se

 

Det här frukostseminariet ingår i vår satsning på Moment meetings – en arena för kunskap och inspiration som gör Sverige snabbare. Du hittar alla våra arrangemang här.