Lisa Ålund börjar på Moment!

Varmt välkommen till Lisa som efter sommaren kommer börja hos oss. Lisa kommer närmast från IT Ledarna där hon under 13 år verkat som program- och projektledarkonsult för att parallellt under det drygt sista halvåret även vara VD. Tiden före IT Ledarna var hon 10 år på Skandia och dessförinnan 17 år på Telia. Förutom VD och projektledare har Lisa också till exempel varit AU/IT-chef och utredare.