Leverantörsstyrning viktigt? På riktigt?

Att ta in hjälp utifrån blir ibland onödigt svårt och fel. Förväntningar och leverans befinner sig på helt olika nivåer. Här är några värdefulla tips på hur du får till en bättre leverantörsstyrning.

”Vi får inte vad vi vill ha”

En orsak till att man inte fått vad man vill ha kan vara att man varit för långt ifrån varandra när man tagit fram vad det är som ska göras. En specifikation som skrivs ner och som förmedlas i flera led har en förmåga att surna.

Hantera istället krav som en färskvara där den som vill ha något pratar direkt med den som ska producera.

”Det är så buggigt”

Det viktigast med kvalitet är att man inte kan testa in kvalitet. Kvalitet är ett mindset som måste genomsyra organisationen hela vägen från ledningen till alla avdelningar hela vägen ut i produktion.

Så fundera på om det är bra kvalitet på idén, på kraven, på projektet, på organisationen, på stödsystemen, på dialogen, på dokumentationen och på relationen med leverantören innan du skäller ut testavdelningen.

”Det blir aldrig klart”

Ofta vill man planera allt på en gång för att vara säker på att man får med allt. Även om det är bra att ha en helhetsbild så blir det lätt att man målar upp en för stor bild och leveransen blir för stor.

Leverera i mindre bitar istället. Det gör att du får smaka på lite av affärsnyttan tidigare. Dessutom kan du kolla att du är på väg åt rätt håll. Om inte så kan du ändra riktning.

”Någon annan hade levererat det på en bråkdel av tiden”

Många gånger uppstår frustration då planer inte möts och kostnader eskalerar. Ibland bottnar det i att man inte har varit ärlig mot förutsättningarna. Det kan vara så att grundsystemet är mycket stökigare än man velat inse och att det tar längre tid att ändra. Eller att man inte själv har haft tid att stödja eller följa upp med leverantören.

Var ärligt mot förutsättningarna och ta med det i beräkningen.

”De är ju hopplösa”

Till syvende och sist handlar leverantörsstyrning om relationen mellan dig och leverantören. Det går inte att komma ifrån att man behöver ha en gemensam syn på leveranskvalitet, kostnader och planering. När sprickan är där måste man våga vårda relationen.

Ta ett steg tillbaka, börja kommunicera med varandra och åtgärda de problem som uppstått så att ni hittar en gemensam plattform att jobba vidare från.

 

Text: Jakob Borgström

Jakob har lång erfarenhet av att jobba med leverantörsstyrning och leverantörsrelationer i så väl små som stora globala bolag. Kontakta honom på jakob.borgstrom@moment.se om du har frågor eller behöver hjälp med dina leverantörsrelationer.

Läs mer om vår granskningstjänst