Hur högt ligger plankan?

I fredags var det så dags för Projektnärings första träff för hösten. För mig som projektfantast var det fantastiskt kul att se så många deltagare från olika företag och branscher som lyssnade till två föreläsningar på temat ”Att vända rädsla och osäkerhet i projekt till enastående resultat”.

Det jag själv främst tar med mig från träffen är två minnesbilder – som kanske är självklara när man väl börjar tänka på dem, men som kan vara lätta att glömma.

  • Den första gällde analogin med plankan. Alla vet att det är enkelt att balansera på en 10 cm bred planka som ligger på marken, men betydligt svårare om den ligger 10 meter upp i luften. Hur ofta ställer vi oss som projektledare följande frågor: Hur högt upplever mina projektdeltagare att plankan ligger? Hur rädda är de för att misslyckas? Kan jag påverka deras känsla så det blir enklare att lyckas?Och hur många styrgruppsledamöter ställer sig dessa frågor avseende projektledarens utmaningar?
  • Den andra minnesbilden rör ett gigantiskt förråd med säckar av mat. Robert Karjel, som 2010 ledde en FN-/EU-insats för att skydda bland annat mattransporter från pirater längs den somaliska kusten, berättade om den aha-upplevelse det innebar att se det gigantiska förrådet av mat. Först då blev själva syftet med projektet glasklart: ”Det är det här det handlar om! Det är så här många vi kan rädda från svält!”Första reaktionen som projektledare i ett svenskt vardagsprojekt kan förstås vara ”ja, men vi räddar inte livet på någon genom att bekämpa pirater”, men självklart finns det i någon form ett stort matförråd i alla projekt, annars skulle ju inte projektet köras. Det jag själv tog med mig är i stället frågan ”vilket är matförrådet i mitt projekt? och hur får jag alla att se och känna det”.

Avslutningsvis har jag ett eget matförråd i åtanke för Projektnäring: ett slutmål. Att vi inte stannar vid ca 150 deltagare utan framöver fortsätter växa och vara åtminstone 300-400 deltagare vid varje träff så att Projektnäring på allvar blir ett verktyg för att synliggöra värdet av god projektledning och att det då också finns möjligheter att låna in de bästa föreläsarna inom varje projektämne, oavsett var på jorden de finns.

/Erik