Har du pappa med dig i styrgruppen?

Alla känner till grundbultarna för ett framgångsrikt projekt: tydligt mål, rätt styrgrupp och rätt projektledare.

Nästan alla känner också till hur styrgruppen bör vara sammansatt: liten (gärna max 4-6 personer), engagerad, väl insatt och med mandat att fatta beslut. Självklart ska styrgruppsdeltagarna ha tid att aktivt arbeta som positiva energispridande ambassadörer för projektet även mellan styrgruppsmötena.

Förhoppningsvis känner många också till att man jobbar i en styrgrupp för att ge projektet som helhet optimala förutsättningar för att lyckas, och inte för att till exempel bevaka frågor inom ens eget ansvarsområde.

Men om vi nu vet allt det här, hur kommer det sig att så många styrgrupper bemannas med deltagare som sedan också tar med sig både sin chef och sin chefs chef?

  • Har man glömt allt man lärt sig om delegering och effektivt arbete?
  • Förstår man inte vilka som bör ingå i projektets arbetsgrupper, referensgrupper och styrgrupper utan placerar alla som vill tycka till om något i styrgruppen?
  • Har styrgruppen blivit en diskussionsklubb i stället för ett beslutsorgan som fattar sina beslut baserade på väl förberedda underlag (från personer som inte behöver vara med på själva mötet?)

Tänk er den brevbärare som har med sig sin chef på utdelningsturen och måste fråga mamma eller pappa om lov innan brev och tidningar placeras i de olika brevlådorna. Tänk om dessutom farfar är med på turen …

Så här vill ingen brevbärare ha det. Och så här vill vi inte ha det i våra styrgrupper heller.

Men det är enkelt att förändra. Lyft frågan på nästa styrgruppsmöte!