Energin sitter kvar!

Energin sitter kvar efter besöket på Pensionsmyndigheten, trots att en vecka har gått! Jag och Erik Sjöberg var tillsammans på Pensionsmyndigheten en förmiddag och drev en workshop kring engagerat styrgruppsarbete samt projektledarens och styrgruppens roll och ansvar.

I en interaktiv presentation tog vi upp olika aspekter på styrgruppsarbete och igenkänningen var hög. Därefter delades workshopdeltagarna in i mindre grupper och fick diskutera olika fall av icke fungerande styrgrupper. Uppgiften var att identifiera symptom, orsak och komma med rekommendationer på vad varje person i styrgruppen kan göra för att förbättra situationen. Diskussionerna var mycket engagerade och energigivande. Det centrala är just att alla som sitter i styrgruppen har ett ansvar att få den att fungera. Den som för tillfället har insikten att något behöver göras måste ta initiativet till att prata om det som inte fungerar. Styrgruppen är så pass viktig att det inte får prioriteras ner!

Mer om seminariet och workshopen finns att läsa här. Vill du utveckla styrgruppsarbetet i din organisation och inspireras så kommer vi gärna till dig också!