En bild säger mer än 1 000 ord …

För att lyckas som projektledare fokuserade man i slutet av 60- och början av 70-talet på nätverksdiagram, struktur och processer. Sedan kom projektledning i några decennier att framförallt handla om gott situationsanpassat ledarskap och förmågan att entusiasmera andra. De senaste åren pratas det allt mer om ett specifikt område som både kan anses ligga inom och utanför gott ledarskap: kommunikation!

Jag har sett projektexperter hävda att projektledning till både 80 och 90 % utgörs av god kommunikation, och jag är böjd att hålla med. Klarar man som projektledare av att kommunicera så att alla förstår, kortfattat och enkelt, med både helhets- och detaljperspektiv, tydlig röd tråd och anpassat till sina olika målgrupper kan man komma riktigt långt.

En projektledare ställs inte bara inför kommunikationsintensiva situationer några tiotals gånger om dagen. En projektledare lever i en miljö där effektiv kommunikation är helt avgörande för graden av framgång. Han eller hon behöver t ex sälja in sitt projekt, skapa engagemang och förståelse för målet, äska resurser och argumentera för behovet, rapportera status, förmedla problem och risker och förankra med intressenter.

Att en bild säger mer än 1 000 ord är välkänt. Men med tanke på hur viktigt kommunikation är för en projektledare – använder vi bilder tillräckligt ofta för att förmedla mer komplexa frågeställningar? Eller radar vi upp tråkiga textrader på ändlösa statusrapporter i Powerpointformat? Internt på vårt företag pratar vi ofta om värdet av just visuell projektledning och har en eldsjäl som brinner för området lite extra mycket.

En påminnelse om hur effektivt det kan vara att förmedla en slutsats via en bild fick jag när jag såg tidningen Fokus omslag för senaste numret. Och när det handlar om mästerlig hantering av ett verktyg (i det här fallet symboliska bilder) ser hantverket så enkelt ut.

Omslag Fokus, nummer 38