Earned Value Management

Varför använder inte fler projektuppföljning delvis baserad på EVM?

Kanske för att man saknar kunskap om när EVM är lämpligt, och hur man gör några förenklingar i modellen som passar den mer ovana organisationen?

Ett enkelt sätt kan t ex vara att i ett RUP-projekt använda EVM-uppföljning i varje separat iteration, och bara räkna antalet mantimmar i stället för att värdera allt i kronor och ören.