BLOGG.

Boliden nöjda med sin globala HR-lösning

Case: Implementation av Workday

Boliden vågade spänna bågen och stå fast vid målet. De hade modet att ifrågasätta och agera snabbt när svårigheter uppstod. Nu har ledare och medarbetare ett kraftfullt verktyg och Boliden kan hitta rätt kompetenser för framtiden.

Foto: Boliden/Tomas Westermark

Genom att framgångsrikt implementera en global HR-plattform har Boliden skapat förutsättningar för standardiserade, effektiva och kvalitetssäkrade personalprocesser samt en koncerngemensam källa för masterdata inom HR. Kompetensförsörjningsplaneringen kan nu både mätas, följas upp och utvecklas på ett effektivt sätt.

Utmaning

Boliden finns i flera länder med varierande lokala föreskrifter. HR-funktionen med ca 80 anställda har under hela projektet varit hårt belastad med sina dagliga arbeten.

Integrationer, svåra tekniska förutsättningar, inte minst kopplat till spridd masterdata och lokala regelverk som behövde integreras till den nya molnbaserade plattformen.

Lösning

Genom att skapa en leveranskultur med dedikerade projektmedlemmar, en tydlig kommunikation och förändringsledning skapades förutsättningar för att verksamheten skulle kunna ta ett ägarskap i kommande förändring med ett stort engagemang från alla berörda. En kultur där HR arbetade som en organisation tillsammans med IT.

Ett tydligt och välstrukturerat samarbete mellan implementatör och projekt möjliggjorde god planering.

Resultat

Nytt gemensamt, globalt arbetssätt och användarvänliga funktioner med möjlighet till självbetjäning gör arbetet enklare för alla medarbetare via Workday.

Bättre och mer välgrundade beslut möjliggörs via olika plattformar inklusive mobiltelefoner.

Projektet är genomfört med mycket god kvalité. Leveransen har följt tidplan och har hållit sig inom given budget.