Agilt företag eller agil programmering?

Att få ett enstaka projektteam att arbeta agilt och därigenom effektiviseras är en mindre utmaning. Betydligt mer komplext, intressant och potentiellt lönsamt, blir det om man får med hela organisationen på ett nytt arbetssätt och skapar en förändrad kultur. En intressant artikel i ämnet är Where to Begin Your Transition to Lean-Agile.