5 tips till nya konsulter

Livet som konsult är spännande, kul och utvecklande. Men det ställer också krav på dig. Här är 5 tänkvärda tips till nya konsulter från Moments Per Neding.

1. Förstå vilket värde du kan skapa för din kund

Vad är det du tillför? Varför du? Ofta är det en kombination av kompetens, erfarenheter och personlighet som gör att just du får uppdraget, men hur ofta är du tydlig mot dig själv och mot kund kring vilket värde just du kan skapa?

2. Förstå kundens kund och affärsmodellen hos din kund

Oavsett om kunden har en B2B- eller B2C-modell behöver du förstå kundens värdeskapande och hur detta levereras. Är det exempelvis via en tjänst eller via en produkt? Förstår du det är du laddad med skarp ammunition, annars skjuter du med hagel.

3. Överleverera eller underexpektera

Okej, ordet underexpektera finns inte (och kommer förhoppningsvis aldrig mer skrivas ut, vi lånar redan för många ord från engelskan) men det handlar om att sätta rimliga förväntningar snabbt. Att kunden förväntar sig mer än vad som är rimligt är vanligt eftersom kunden ofta är blind inför sina egna begränsningar. Men du behöver sätta rimliga förväntningar. Eller överleverera. Välj själv.

4. Ställ motkrav

Vissa saker behöver beställaren skapa. En introduktion eller kanske ambition, vision, direktiv, mål, effekter. En långsiktighet, en helhet, en mottagare, gärna fler sakkunniga. Utan sakkunniga är sannolikheten låg för att scoopet är viktigt eller att ni lyckas.

5. Skapa struktur och klimat för framgång

Försök att misslyckas fort, lär av misstaget och justera ansatsen. Fira insikter och leveranser. Förbered er minutiöst för de viktiga workshoparna som skapar delaktighet i syftet. Dela upp ansvar och roller. Fokusera på samarbete och interaktion för formell dokumentation.

Ett sjätte tips som paketerar alla ovan: Skaffa en coach/mentor i form av en mer erfaren kollega.

Text: Per Neding

 

Fler tips till nya konsulter

Du som är ny som konsult får en inblick i livet som momentare på Välkommen till Moment.