5 tips till juniora projektledare

Av: Berit Joa.

Det här är mina bästa tips till dig som är i början av din projektledarkarriär. Fokuserar du på punkterna nedan har du alla förutsättningar att bli en riktigt skicklig projektledare!

1. Förstå ditt uppdrag – våga fråga varför
Vad går uppdraget ut på egentligen? Utöver att ”leverera ett systemstöd”, vilka nyttor och effekter vill beställaren att projektet ska leda till? Det här kan låta självklart, men det är vanligare än man tror att det inte finns ett tydligt svar på frågan. Vill beställaren öka vinsten, spara tid och kostnader eller få nöjdare kunder? Det är helt avgörande för projektets framgång att det här är klarlagt från början. Våga hela tiden fråga varför, lyssna med stora öron och säkerställ aktivt kopplingen mellan projektets leveranser och önskad nytta.

2. Känn din beställare och styrgrupp
Ha en tät och öppen dialog med din beställare. Stäm av förväntningar och planer och bygg upp ett ömsesidigt förtroende mellan er. Intressera dig för verksamheten, försök förstå vilka prioriteringar som görs och vilka faktorer som kan påverka beslut.

Använd också din styrgrupp klokt. Var tydlig med vilka beslut du behöver från styrgruppen och överös aldrig styrgruppsmedlemmarna med detaljer – ta bara upp det viktigaste. Finns det svåra beslut på agendan? Ta en kopp kaffe med respektive styrgruppsledamot för att fånga upp frågor och eventuell oro. Då kan du säkerställa ett bättre beslutsunderlag så att projektet får önskat beslut både snabbare och effektivare.

3. Ha koll på hygienfaktorerna
Ha alltid stenkoll på målen, behärska grundläggande begrepp och metoder och vilka delar som är centrala i olika faser. Var beredd på att du kan behöva vägleda projektmedlemmar och andra intressenter. Då måste du föregå med gott exempel. Använd verktyg som gör det lätt för dig att upprätta och följa upp planer avseende tid, kostnad, resurser, risker och kommunikation. Ordning och reda stärker din position som en trovärdig och proffsig projektledare.

4. Kommunikation – lyssna och skräddarsy
En projektledare kommunicerar större delen av sin tid. Öppenhet och kontinuitet är viktigt, men glöm inte hur värdefullt det är att lyssna. Hur ska du annars kunna målgruppsanpassa budskapen på ett bra sätt? God kommunikation är ofta skillnaden mellan framgång och misslyckande. Jobba därför aktivt med projektets kommunikationsplan och underskatta aldrig vikten av att kommunicera ofta.

5. Planera din kompetensutveckling
Världen är full av spännande uppdrag, men kom ihåg att avsätta tid för kompetensutveckling också. Det ger både tyngd och bredd och gör dig mer aktuell för de där projekten som alla vill leda. Gör en långsiktig plan och sätt mål. Vilka nya kompetenser måste du skaffa dig och vad behöver du fördjupa dig i? Är det dags för en certifiering? Kan du skaffa dig en mentor inom projektledning?

Jag har även delat med mig av mina bästa tips till den som är chef för juniora projektledare. De tipsen hittar du här.