10 snälla tips på ett lyckat ledarskap

Ett passionerat och lyckat ledarskap handlar om att vara snäll och åter snäll. Här kommer min definition av SNÄLL, i dubbel bemärkelse.

Jag har observerat i annonser och förfrågningar på projektledare, att fokus ligger på vilken bransch du kan, vilka verktyg du behärskar samt vilka system/produkter du tidigare arbetat med. Sällan står det något om din förmåga att hantera människor. Tänk på att du som projektledare leder en grupp människor att genomföra ett projekt. Själva projektet administrerar du.

S

Snabb. Att vara snabb i vändningarna när det dyker upp frågor eller problem, lämna surdegarna till söndagsbaket. Snabb respons skapar positiv energi för projektet.

Smart. Sätt smarta mål för ert arbete, gärna gemensamt i gruppen. Dessa bör vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. Smart är det också om beslut fattas på ett sådant sätt att de räcker projektets livslängd.

N

Närvarande. Var närvarande i samtal och möten med de människor du jobbar med. Bort med dator och telefon, var på plats och ha en öppen dörr.

Normalläge. Arbeta utifrån ett normalläge, det gäller särskilt i längre projekt. För att människorna i projektet ska orka hela vägen behöver projektet vara planerat utifrån ett normalt arbetstempo. Om förutsättningarna inte medger detta så är det förutsättningarna som ska ändras så mycket som det bara går.

Ä

Ärlig. Säg som det är i alla lägen, göm ingen information. Att vara rak och tydlig är en grundprincip. Det du kan fundera på är hur och när.

Ändligt. Allt har ett slut, särskilt projektet. Planera för och prata om hur avslutningen av ert projekt ska se ut i fråga om resultat och känsla.

L

Lugn. Keep calm and carry on, är inte så dumt faktiskt. Det är lätt att ryckas med i stressen och hetsen, men det bidrar sällan till vettiga beslut och väl genomförda aktiviteter. Det påverkar dessutom gruppen negativt med ett ryckigt tempo.

Lekfull. Bjud på dig själv och kanske också lite hembakat. Ha kul och trivsamt, det stärker gruppen. Särskilt när motgångarna kommer. Även om projektet är på allvar behöver vi kunna skratta tillsammans.

L

Lärande. Ta till dig kunskap och erfarenheter från andra, det berikar såväl dig som projektet.

Laget. Bygg din projektgrupp genom att skapa tillhörighet, se till att det finns både vilja och kompetens. Vad glad och tacksam för de som inte tänker som du! Delegera både ansvar och befogenheter till dina gruppmedlemmar. Det är viktigt att alla känner sig behövda och viktiga.

Text: Yvonne Fängström