Vodcast: Agil transformation, avsnitt 4: Att sätta upp mål

vodcast agil transformation

I det fjärde avsnittet om agil transformation tar Anders Eklund och Jesper Orrhult upp exempel på gemensamma och mätbara mål för att lyckas med en agil transformation.

Vikten av gemensamma och mätbara mål har berörts i tidigare avsnitt, här ger Anders och Jesper tre exempel på hur sådana mål kan definieras.

Agil transformation – avsnitt för avsnitt

Avsnitt 1: Utmaningar och problem
Avsnitt 2: Förutsättningar och startläge
Avsnitt 3: Gap i organisationer
Avsnitt 4: Att sätta upp mål
Avsnitt 5: Att göra agilt eller att vara agil
Avsnitt 6: Förändringsarbete
Avsnitt 7: Komplexitet
Avsnitt 8: Gör den agila transformationen agilt
Avsnitt 9: Se och hantera helheten

Skrivet av Tommy Bäckman
Vad kan vi hjlpa dig med?