Vodcast: Agil transformation, avsnitt 2: Förutsättningar och startläge

vodcast agil transformation

I den andra delen av serien Agil transformation pratar Anders Eklund och Jesper Orrhult om förutsättningar och startläge.

För att lyckas i sin transformation är det viktigt att se över arv och historia. Finns det en stark tradition av hierarkisk linjekultur som styr hur vi fattar beslut? Hur ser det organisatoriska arvet ut?

Anders och Jesper berör bland annat vikten av att sätta upp gemensamma kundfokuserade mål och inte jobba i silos med egna mål.

Agil transformation – avsnitt för avsnitt

Avsnitt 1: Utmaningar och problem
Avsnitt 2: Förutsättningar och startläge
Avsnitt 3: Gap i organisationer
Avsnitt 4: Att sätta upp mål
Avsnitt 5: Att göra agilt eller att vara agil
Avsnitt 6: Förändringsarbete
Avsnitt 7: Komplexitet
Avsnitt 8: Gör den agila transformationen agilt
Avsnitt 9: Se och hantera helheten

Skrivet av Tommy Bäckman
Vad kan vi hjlpa dig med?