Vi gör Sverige snabbare

 

Moments fyra hörnstenar

Vi säger att vi gör Sverige snabbare, men vad menar vi i själva verket med det? Vi är övertygade om att de flesta organisationer kan bli snabbare och öka arbetsglädjen genom att:

1. Minska avståndet mellan ledningen och den operativa verksamheten
2. Lyckas med de fyra hörnstenarna

 

Ledning vs operativt

Ledning vs operativt

Vi har många gånger sett managementkonsulter lämna ifrån sig hundrasidiga Powerpoint-dokument som beskriver hur en organisation egentligen borde fungera. Sedan lämnar konsulterna sin kund – eller så kommer det en hel armé med juniora konsulter för att ”implementera förändringen” på några veckor eller månader.

Men ledningen befinner sig ofta på molnfri höjd och underskattar förändringsarbetet.

Organisationen har ju lyckats med något först när kultur och beteende har förändrats – även långt efter att managementkonsulterna har försvunnit.

På Moment kommer vi från genomförandehållet med uppkavlade ärmar och skit under naglarna. Många av våra konsulter har tidigare haft höga chefspositioner och vi vet vad som krävs för att leverera – ända in i kaklet, och vi har gjort det många gånger tidigare.

 

De fyra hörnstenarna

De fyra hörnstenarna

Hjärtat

För oss på Moment börjar allting med hjärtat – med passion och arbetsglädje. Det är så enkelt att säga att modell A, verktyg B eller certifiering C är rätt väg framåt. Men det är inte där man skapar framgång.

Framgång och snabbhet uppstår när människor jobbar passionerat ihop, kommunicerar väl och hanterar konflikter.

Ofta när vi granskar en organisation och levererar en rapport får vi höra att ”men vi brukar inte hantera styrgrupper så” eller vad det nu kan vara.

När vi på Moment jobbar i ett projekt, en styrgrupp eller driver en kulturell förändring vill vi verkligen, verkligen lyckas! Då ändrar vi på det som hindrar oss att lyckas.

Krukan med guld

Nästa hörnsten handlar om frågan varför och vad?

Om alla på riktigt förstår varför vi jobbar med något och vad vi ska uppnå kommer vi kunna delegera mer, fatta snabbare och bättre beslut och behöva mindre byråkrati och formella processer.

Om vi till fullo förstår effekten vi eftersträvar, kundbehovet, värdet vi försöker skapa och för vem och när detta värde uppstår är det enklare att skapa en hållbar lösning.

Det som ofta skymmer målet är:
– Avsaknad av insikt/analys baserad på riktigt data om kunden och kundens beetende
– Globala organisationer som jobbar i silos utan gemensamma mål
– Leverantörer som inte befinner sig tillräckligt nära sina kunder eller kunder som inte ser sina leverantörer som värdefulla partners i värdekedjan
– Miljöer där produktleverans eller IT-leverans kommer före kund- eller verksamhetsnytta

Trädet

Den tredje hörnstenen är trädet – som för oss symboliserar en komplex och modern organisation. Likt ett träd är dagens organisation mer att likna vid en levande organism än en fabrik. I trädets enkla struktur finns bladen, grenarna och stammen – en organisation bör inte vara med komplex är tre, max fyra nivåer.

I ett träd skapas energin i löven via fotosyntesen. I en modern organisation är varje löv, varje människa, det ställe där kreativitet och energi uppstår och där själva arbetet görs. I den moderna organisationen pratar alla med alla och information flödar fritt.

En ledare på 1800-talet ritade rutor och streck och fördelade arbetsuppgifter för att bygga sin organisation. En ledare idag måste i stället vara en trädgårdsmästare och se till att trädet kan växa.

Så enkel blir sällan verkligheten men vi strävar alltid för att skapa snabbhet genom enkelhet och sunt förnuft.

Verktygslådan

Den sista hörnstenen för oss är verktygslådan. Det kanske verkar konstigt med tanke på att vi kommer från projektledningen med dess rika flora av processer och metoder.
Självklart behärskar vi hela verktygslådan väl. Det spelar ingen roll om vi pratar vattenfall eller agilt, förändringsledning eller intressenthantering. Det här är lika basic för oss som det är för en kirurg att tvätta händerna inför en operation.

Vi är dock inga verktygs- eller strukturfascister. En spik slår man i med en hammare och en skruv hanteras bäst med skruvmejsel. Vi vill helt enkelt arbeta med den samling verktyg som är bäst för varje uppdrag och för varje kund. Vi använder de metoder, ramverk och processer som bäst får oss att uppnå målen.

 

Gillar du vår beskrivning av hur vi gör Sverige snabbare? Kontakta oss, så hjälper vi dig att öka farten!

Intresserad?

Vad kan vi hjälpa dig med?