Ledarskap med mod, passion och enkelhet!

 

Vi har gjort Sverige snabbare sedan 2001! Genom ett ledarskap präglat av mod, passion och enkelhet tar vi hand om din viktigaste utmaning. Och du, vi inte bara föreslår en förändring – vi genomför den också!

Vi hjälper dig kring strategisk och kulturell förflyttning, vi ser till att din agila transformation lyckas och att du kan skapa innovationskraft på riktigt. Vi förstärker din organisation med passionerade och affärsmässiga ledare och behöver du en ”second opinion” ska du verkligen anlita oss för en vitamininjektion (granskning).

Så accelererar vi hela organisationen

Det finns många utmaningar för den organisation som vill bli snabbare och flytta fram sina positioner. Vi hjälper er med hela förflyttningen.

Många managementkonsulter gör detta genom att lämna ifrån sig hundrasidiga dokument om hur det borde vara – vi ser till att det verkligen händer!

Vi gör dig snabbare både på ledningsnivå och i den operativa verksamheten.

» Kundcentrerad utveckling
Agil transformation
Strategisk förflyttning
Portföljstyrning
Innovation
Digitalisering
Kulturell förflyttning

Ledarroller vi tillhandahåller

Våra konsulter är passionerade, affärsmässiga och pragmatiska ledare,  som backas upp av Moments samlade erfarenhet av komplexa och  affärskritiska uppdrag.

…plus det här!

Moment har gjort Sverige snabbare sedan 2001 och den erfarenhet vi samlat på oss sedan dess delar vi gärna med oss av eller drar nytta av i andra sammanhang. Vi ställer upp som mentorer, vi driver Sveriges största nätverk för projektkontorschefer och vi delar kunskap och inspiration genom egna seminarier.

Vad kan vi hjlpa dig med?