• Yvonne Sundell

Yvonne Sundell

Yvonne Sundell är en Senior Projektledare PMP, IPMA certifierad nivå C, samt certifierad Scrum Master och Product Owner, med starka pedagogiska färdigheter.

Yvonne Sundell har med sina kommunikations- och analytiska färdigheter i komplexa projekt, förmåga att fokusera på kundens affärsvärde det har gett henne möjligheter att leverera projekt och projektuppgifter enligt specifikation och förväntningar.

Yvonne brinner för att samordna team och att skapa ett kreativt klimat för att leverera projekt inom innehåll, budget, med hög kvalitet och en överenskommen tidplan. Teamen har varit av internationell sammansättning.

Yvonne har under sin yrkeskarriär arbetat som konsult inom olika områden och med en mängd olika uppgifter. Det att givit henne en unik förståelse för hur olika verktyg ska hanteras inom digitaliserings processen.

De olika arbetsrollerna har gett Yvonne en bra grund att stå på för att leda och samarbeta med olika typer av människor.
Yvonne har genomgått ledarskapsutbildningar, bland annat UGL- Utveckling Grupp Ledarskap. Försvarshögskolans krav på kvalitet och kompetens.

Yvonne är positiv, drivande, social, öppen och har en förmåga att engagera och entusiasmera människor omkring sig. Hon är resultatorienterad, strukturerad och en god organisatör. Yvonne är starkt engagerad i de projekt hon driver både vad gäller att leverera resultat, hålla kundkontakten. Detta gäller även sitt sätt att leda människorna i teamet och att tydligt kommunicera projektet till berörda parter.