Tomas har lång erfarenhet från både managementkonsult och linjeledningspositioner som täcker affärsutveckling, strategi, projektledning, förändringsledning, produktledning, partnerledning, marknadsföring och försäljning med engagemang från tillverkning, fordonsindustri, offentlig sektor, telekommunikation, media, detaljhandel och allmännyttiga företag. Entreprenörisk, med ett brett intresse för den digitala utvecklingen och innovationer som påverkar företag och samhälle.