• Sofie Vilmasdotter

Sofie Vilmasdotter

Det är väldigt få, till och med på Moment, som är så lysande kommunikatörer som Sofie. Hennes förmåga att prata och enkelt skapa samsyn och fokus i en grupp gör henne till en mycket framgångsrik projektledare. Hon är passionerad och sprider energi och en positiv attityd till sina teammedlemmar och får med dem mot projektmålen med en enorm mängd driv. Hon är målfokuserad och försöker alltid hitta bästa vägen att nå slutresultatet. Sofie har lätt för att förstå nya situationer och komma igång med uppdrag snabbt. Hennes inställning är att allt som sker, framgång såväl som motgång, är lärande situationer som leder till utveckling.

I alla Sofies uppdrag har förändringsledning varit en röd tråd oavsett om uppdraget handlar om projektledning, portföljstyrning, förvaltningsstyrning eller kvalitets- och verksamhetsutveckling. Hon började sin karriär inom kollektivtrafiken  som bland annat kvalitetsutvecklare, förvaltningsledare och projektledare innan hon bytte bana och blev konsult 2016.  Hon har haft många olika uppdrag både inom offentlig och privat sektor, som förändringsledare, förvaltningsledare och projektledare. Alla uppdrag har varit stora och komplexa och Sofie har drivit dessa som projekt eller med ett agilt angreppssätt när det varit lämpligt. Hon brinner för enkla och effektfulla arbetssätt och arbetar gärna agilt i någon form, både själv och i team.

Sofie är ledaren som får det att hända!