Petter Amnå

  • Petter Amnå

Petter är en strategisk ledare som brinner för affär, teknik och ledarskap. Han har lång erfarenhet från produkt- och projektledning och har jobbat inom flera branscher såsom telecom, retail, tillverkning, säkerhet och IT-infrastruktur. Han har arbetat i såväl linjeroller som konsultroller och har haft uppdrag som bl.a. projekt-/programledare, förändringsledare verksamhetsutvecklare, systemledare, IT-konsult och konsultchef.

Petter är en nyfiken, analytisk och engagerad lagspelare som framgångsrikt lett många uppdrag i både agil och traditionell miljö och förstår båda leveransmodellerna väl. Han har också drivit transformationer av komplex natur med många stakeholders och stort affärsvärde, ofta med ett nyttoperspektiv kopplat till digitalisering eller effektivisering. Petter är van att hantera seniora nyckelpersoner och globala bolagsstrukturer men har också arbetat med scale-ups och mindre bolag.

Petter dedikerar sig fullt ut i sina uppdrag och levererar alltid värdefullt resultat genom tydlig kommunikation, skarp analys och professionellt affärsmannaskap.