• Malin Hedmark

Malin Hedmark

Malin har en lång historia inom projekt- och projektportföljhantering, ett område hon är mycket förtjust i att arbeta med eftersom det har stor inverkan på ett företags framgång. Hon har arbetat på strategisk, taktisk och operativ nivå. Andra roller hon har erfarenhet av att arbeta i är projekt., program. och förändringsledare samt linjechef.

Hon har både utvecklat befintliga och startat upp nya PMO -funktioner, definierat projektportfölj, utvecklat metoder och verktyg samt coachat projektledare. Hon har genom åren haft möjlighet att arbeta med många olika områden, såsom strategisk affärsplanering, forskning och utveckling, IT, produktledning, produktion och logistik samt generell ledning.