• Lotta Nordmark

Lotta Nordmark

Lotta är en mycket erfaren ledare som drivs av att se andra människor växa och utvecklas.

Hon är en utpräglad lagspelare som anser att fungerande team är en förutsättning för att lyckas. Teamet lyckas under hennes ledning med hjälp av motivation och entusiasm, Lotta lyfter fram det goda i varje individ och får teamet att leverera. Själv är hon en viljestark entreprenör med hög energinivå som löser problem, har lätt för att fatta beslut och är mycket målfokuserad.

Lotta har stor vana och kompetens inom projektstyrning och förändringsledning, lång erfarenhet av ERP projekt, upphandling och coachning av ledare. Tidigare erfarenhet av linjeroller såsom CFO och konsultchef. De senaste åren har hon arbetat med stora HR transformationer.

Försvarsindustrin, gruvindustrin, telekom, fastighetsbranschen, bilvård, konsult-branschen och många fler är områden som hon arbetat i.

Lotta trivs bäst i komplexa projekt, gärna internationella där hon får utnyttja sin förmåga av diplomati, nyfikenhet och lösningsförmåga. Hon rör sig obehindrat i olika chefsled och organisationer, pratar med bönder på bönders vis.

Mer om Lotta