Utveckling av människor, metoder och värderingar måste alltid gå hand i hand med att leverera värde till affären för att ge effekt över tid!

Katarina är en erfaren ledare med olika ledarroller i kombination med ways of working som sin bakgrund. Hon är coach och ledare inom agil transformation, har lång erfarenhet som projekt- och förändringledare liksom av chefsroller på olika nivåer.

Som ledare fokuserar Katarina på vision, samsyn och att skapa förutsättningar för självorganiserande, högpresterande team och individer. Hon ser som en av sina viktigaste roller att coacha och utmana andra att leverera resultat, nå nya mål och utvecklas i snabbast möjliga takt.