VÅRT LAG.

Hanna Jonasson

Konsult och senior partner

Hanna Jonasson är en skicklig ledare med förmågan och viljan att göra skillnad i företag i förändring. Hanna har lång erfarenhet av att leda och driva förändringsarbete i företag med stora utmaningar. Med lyckat resultat har hon ansvarat för omorganisationer, daglig operativ ledning, tekniska upphandlingar och affärsutveckling.

Hanna gör skillnad genom sin genuina och positiva närvaro och förmåga att med tydligt ledarskap skapa delaktighet, engagemang och målfokus. I roller där det krävs mod, hjärta och drivkraft trivs Hanna bäst.

Med sitt lösningsorienterade arbetssätt är hon van att jobba som ledare i matrisorganisationer med stora kulturella och internationella skillnader. En del i att lyckas har varit att hantera intressenter på alla nivåer, från VD/koncernledning till medarbetare i den operativa vardagen.

Hanna brinner för att utveckla team och medarbetare och skapar förtroende genom ett nyfiket förhållningssätt till människor och uppdrag.

För Hanna Jonasson är kundcentrering viktig, att ha kunden i fokus är viktigt för affären oavsett bransch, uppdrag eller roll.

Kontakta Hanna

070-960 24 55