• Fredric Broström

Fredric Broström

Konsult och senior partner
070-940 77 88
fredric.brostrom@moment.se

Fredric Broström är en framgångsrik projekt-, program- och förändringsledare som verkat i flera olika branscher som retail, bank och finans, telekom, IT, transport och logistik. Han rör sig obehindrat i både börsnoterade företag, myndigheter och startups. Han har också flerårig erfarenhet som linjechef.

Fredric har stor affärs- och verksamhetskompetens och god erfarenhet av bland annat strategi, ledningsarbete, inköp/upphandling, förhandling, sälj och marknadsföring.

Fredric är en ödmjuk och diplomatisk ledare som samtidigt är ambitiös och drivande. Han är en mycket god kommunikatör med förmågan att involvera och motivera sina medarbetare.

Med sin rutin, bredd och personlighet får Fredric ofta prioriterade, krävande och utmanande uppdrag. Han gillar utmaningar och tar gärna över havererade projekt och får dem på banan igen samtidigt som han stärker organisationens självkänsla och förmedlar en positiv energi.