• Anders Borghäll

Anders Borghäll

Konsult och senior partner
070-307 19 45
anders.borghall@moment.se

Anders använder sin passion, erfarenhet och färdigheter för att driva verkligen förändring, på alla nivåer. Han har omfattande förmåga att arbeta i både globala traditionella organisationer samt små och snabba – båda med höga krav på effektiva och snabba förändringar, både genom direkt linjeansvar och som konsult.

Han är lika engagerad i allt från workshops till strategiska ledningsdiskussioner och svårt beslutsfattande. Anders leder genom att organisera arbetet, aktivt involvera intressenter och genom att ta ett stort personligt ansvar för framgången. Målet är att alltid lyckas med kortsiktiga mål genom behovet i de långsiktiga strategiska drivkrafterna. Han har ett starkt mål- och leveransfokus och kan snabbt komma in i nya affärsområden genom sin facetterade erfarenhet och bakgrund.

Anders har en utmärkt förmåga att sammanföra det bästa av det nya och äldre arbetssätten, metoderna och teknikerna. Att på bästa sätt införliva ny aspekter, såsom digitalisering, genom att engagera människor är nyckeln till transformation och verkligt värdeskapande av förändringar.