SIDA.

Historik

Moment grundades 1 april 2001...

...av fyra partners med en gemensam vision och syn på projekt. Våra grundare var övertygade om att projektet som arbetsform var det effektivaste sättet att genomföra komplexa arbetsuppgifter av engångskaraktär, och att den skulle komma att bli alltmer central ju snabbare världen förändrades.

Moment startade för att hjälpa svenska företag och organisationer att öka sin handlingskraft och formulerade snart visionen för Moment: att bli Sveriges projektledningscentrum.

Sedan starten har Moment hjälpt cirka 125 kunder i olika branscher att lyckas bättre med sina projekt och vi har vuxit från 4 medarbetare till 29. Vi har dessutom ett nätverk med knappt 60 underkonsulter som är kvalitetssäkrade på samma nivå som våra anställda och som bidrar till Moments goda leveranskapacitet.

Moment startade i början av IT-kraschen 2001 och vi tvingades därför direkt från start att driva företaget på ett effektivt sätt med sunda rutiner och utan extravaganser. Företaget har därefter gått med vinst varje år och samtliga ägare jobbar i företaget. Moment har högsta kreditvärdighet enligt UC.

2010 var Moment tillsammans med Wenell Management initiativtagare till den icke vinstdrivande satsningen Projektnäring.

I mars 2013 startade Moment Sveriges största nätverk för projektkontorschefer. Över 30 av landets största organisationer och företag är idag representerade i de olika nätverksgrupperna.

I mars 2014 utsågs Moment till Sveriges femte bästa arbetsplats i kategorin små organisationer av organisationen Great Place to Work. Resultatet baseras till två tredjedelar på medarbetarnas utvärderingar och till en tredjedel på företagets egen berättelse om hur arbetsplatskulturen ser ut.

I maj 2015 flyttade ett snabbväxande Moment till det nuvarande kontoret på Wallingatan 20.

2015 lanserade Moment onlineutbildningar inom projektledning i samarbete med IIL. I februari 2016 startade Moment sin satsning på högklassiga frukostseminarier och after works under samlingsnamnet Moment Meetings.

2020 blev Moment på nytt utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser med en elfte plats i Great Place to Work.

Läs även

Om oss
Kontakta oss
– Historik
Styrelse