e-handel lågkonjunktur

E-handeln i lågkonjunktur

Anpassad supply chain med Jonas Jakstad och Jenny Wikström

Anpassad Supply chain

Flytande engelska med hjälp av AI
10 post-corona-spaningar

10 post-Corona-spaningar

Hur kommer din arbetsplats att fungera när Corona-pandemin lagt sig? Hur förändras din organisation när ett nytt normalläge infunnit sig? Moment Advisory board bjuder på 10 post-Corona-spaningar.

Erik Sjöberg pratar snabbhet för vd:ar

I det senaste numret av VD-tidningen intervjuas Moments Erik Sjöberg om vikten för företag att bli snabbare.
snabbhet

Snabbhet är den ultimata konkurrensfaktorn i dagens ekonomi!

Idag är det viktigare med snabbhet än storlek. Tidigare skalfördelar genom volym har idag blivit skalnackdelar då de gör dig långsam.
snabbhet

Snabbhet är den ultimata konkurrensfaktorn i dagens ekonomi!

Idag är det viktigare med snabbhet än storlek. Tidigare skalfördelar…