Minska projektportföljteorin – skapa affärsnytta!

Peter Gebhardt är konsult på Moment och har många års erfarenhet…