Agil transformation - Se och hantera helheten

VODCAST: Anders Eklund och Jesper Orrhult går igenom investeringsområden för att uppnå uppsatta mål.

Agil transformation - Genomföra agil transformation agilt

VODCAST: Det låter logiskt att genomföra den agila tranformationen agilt. Men hur? Vi introducerar dig till de viktigaste inslagen för att lyckas.

Agil transformation - Komplexitet

VODCAST: Hur hanterar vi komplexitet i samband med en agil transformation?

Agil transformation - Förändringsarbete

VODCAST: Del sex i serien om agil transformation handlar om förändringsarbete.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Att göra agilt eller att vara agil

En av de största fallgroparna vid en agil transformation är att man gör agilt men glömmer att vara agil. Metoder, processer, verktyg och teknik räcker inte om mindset och kultur saknas.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Att sätta upp mål

Anders Eklund och Jesper Orrhult tar upp exempel på gemensamma och mätbara mål för att lyckas med en agil transformation.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Gap i organisationer

Tredje delen i serien om agil transformation handlar om gap i organisationer. Anders Eklund och Jesper Orrhult går igenom olika sorters gap och hur man täpper till dessa.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - förutsättningar och startläge

I den andra delen av serien Agil transformation pratar Anders Eklund och Jesper Orrhult om förutsättningar och startläge.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - utmaningar och problem

Våra seminarier Moment meetings har blivit vodcast! Först ut en serie om agil transformation.
basket

Team, coachning och agil transformation

"There is no I in team" sa Michael Jordan. Jag råkar älska basket och citatet är så talande. I ett team finns inte jag, där är jag en del av teamet.