Modern agile - så fungerar det

Hur får du hela organisationen mer agil? Ann-Louise Ulfsparre gästar Moments podd för att ge en introduktion till Modern agile.
Självständiga team
podcast agil transformation

Podcast: Agil transformation

Hur lyckas man med sin agila transformation. Vad är skillnaden mellan ”being agile” och ”doing agile”? Programledare Jenny Wikström bjuder på en intressant diskussion med två gäster och experter i ämnet.

Agil transformation - Se och hantera helheten

VODCAST: Anders Eklund och Jesper Orrhult går igenom investeringsområden för att uppnå uppsatta mål.

Agil transformation - Genomföra agil transformation agilt

VODCAST: Det låter logiskt att genomföra den agila tranformationen agilt. Men hur? Vi introducerar dig till de viktigaste inslagen för att lyckas.

Agil transformation - Komplexitet

VODCAST: Hur hanterar vi komplexitet i samband med en agil transformation?

Agil transformation - Förändringsarbete

VODCAST: Del sex i serien om agil transformation handlar om förändringsarbete.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Att göra agilt eller att vara agil

En av de största fallgroparna vid en agil transformation är att man gör agilt men glömmer att vara agil. Metoder, processer, verktyg och teknik räcker inte om mindset och kultur saknas.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Att sätta upp mål

Anders Eklund och Jesper Orrhult tar upp exempel på gemensamma och mätbara mål för att lyckas med en agil transformation.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Gap i organisationer

Tredje delen i serien om agil transformation handlar om gap i organisationer. Anders Eklund och Jesper Orrhult går igenom olika sorters gap och hur man täpper till dessa.