Böcker om projekt

Böcker om projekt

Vi på Moment rekommenderar gärna böcker om projekt, om bland annat förändringsledning, projektkontor, portföljstyrning och ledarskap.

Management 3.0 -Leading agile developers, developing agile leaders (Jurgen Appelo)

En omfattande (456 sidor) och läsvärd bok om att leda i komplexa miljöer. Författaren tar avstamp i komplex systemteori och menar att organisationer är komplexa nätverkssystem som bara delvis är styrbara och förutsägbara. De inledande kapitlen ägnas åt bakgrund och definitioner, vilket jag tycker är väldigt användbart med tanke på hur lätt det är att använda begrepp som komplex, självstyrande, självorganiserande, etc utan att närmare fundera över innebörden. Här blev i alla fall jag hjälpt att få ordning på begreppen. (läs mer här)
Anders Eklund

– – –

The Art of Action (Stephen Bungay)

The Art of Action”Läsvärt för både projektledare och linjechefer om att leda i osäkerhet. Den mest konkreta bok jag har läst i ämnet. Den handlar om att leda målrelaterat, utan detaljinstruktioner och på ett sätt som gör organisationens beslutsfattande anpassningsbart till växlande förutsättningar och oförutsedda förändringar. Detta genom att besluten fattas självständigt av den som i situationen har bäst förutsättningar för det.

Författaren utgår från doktrinen om att leda i osäkerhet som utarbetades i den preussiska armén på 1800-talet och som har fortsatt att utvecklas sen dess. Det kan låta både överraskande (eftersom det går emot den gängse föreställningen om preussisk disciplin och om hur ledarskap traditionellt har utövats) och avskräckande. Men det går bra att hoppa över inledningen om man inte är intresserad av den historiska bakgrunden. Den hjälper dock läsaren att förstå konceptet.”
Anders Eklund

– – –

Change Intelligence (Barbara Trautleins)

Change intelligence”Lär känna din CQ! De flesta verksamheter präglas idag av en hög förändringstakt, men hur är det med förmågan att hämta hem önskad nytta och uppnå bestående förändringar? Forskningen säger att 70%  av alla större förändringsinitiativ i slutänden faktiskt misslyckas, så det är intressant att titta närmare på just förmågan att leda framgångsrik förändring. Lär dig mer om Change Intelligence och hur det funkar i praktiken. Hur är förändringsförmågan i din verksamhet? Vilken ledartyp är du själv i förändringsarbete – vilka är dina styrkor och svagheter och hur kan du bli vassare?

Barbara Trautlein beskriver insiktsfullt olika ledarstilar och dess styrkor och utmaningar. Utifrån kunskapen om den egna ledarstilen uppstår möjligheten att bättre förstå och dessutom stärka den egna förmågan att leda framgångsrik förändring. Boken är fylld av verklighetsbaserade exempel och handfasta tips och utgör ett värdefullt verktyg för alla som vill spetsa sin förmåga och bli en framgångsrik förändringsledare.”
Berit Joa

Vad kan vi hjälpa dig med?