Är du en flaskhals i din organisation?

Vissa människor får man aldrig tag på. Man kan ringa tiotals…