Hur högt ligger plankan?

I fredags var det så dags för Projektnärings första träff…

Testledare - Se hit!

Vi har i flera år haft fler förfrågningar efter testledare…