Jag använder allt i MS Project - är det bra?

Jag fick precis en inbjudan från Dataföreningen till seminariet…