Styrgruppsordförandens ansvar

När en styrgrupp sätts samman väljer man ofta en av två huvudprinciper:…