Status att vara projektledare?

Gammaldags företag som “befordrar” sina bästa projektledare…