Semester samtidigt eller inte?

Under sommaren ställs man ofta inför frågan om det är effektivast…