Skriv upp din styrgrupp på risklistan!

Är din styrgrupp tillräckligt engagerad? Blir du kontaktad…

Framgång för agila projekt bedöms av beställarorganisationen - inte av utvecklingsteamet!

Vad är då ett framgångsrikt projekt? En leverans framtagen…