Problemlösning vs riskhantering

Jag har märkt att många PL har svårt att hålla isär problemlösning…

Nerprioriterat projekt

Jag hör ofta formuleringen “först med en fungerande portföljhantering…

Prissättning av konsulttjänster

Nästan varje gång en konsult ska säljas in på ett uppdrag…