Lönar det sig att skaffa en resurs till?

Mot slutet av projekt, eller inför viktiga milstolpar, frågar…

Hur tillsätter man en PL?

På grundkursen i projektledningen får man lära sig vikten…

Bygger du lag/team eller individer?

En intressant text om att bygga team finns på PM Hut, som även…

Vi missade första milstolpen med bara ett par veckor …

Ett projekt som ska pågå i två år har sin första milstolpe…

Ska juristen eller PL granska avtalet?

Alla inser självklart vikten av att organisationens jurister…

Hur detaljerad dokumentation ska vi göra?

Som PL får man ofta frågan från sina projektdeltagare om…

Projektdeltagare som inte tål varandra

Att vara chef i linjen och för ett projekt har många likheter.…

Earned Value Management

Varför använder inte fler projektuppföljning delvis baserad…

Fick du feedback på statusrapporten?

När du som PL senast skrev en statusrapport inför ett styrgruppsmöte,…

Vem beordrar övertid i ett Scrumprojekt?

På konferensen igår diskuterade vi bl a Scrum utifrån några…