Tydliggör projektets omfattning med Work Breakdown Structure (WBS)

När alla har samma bild undviks kostsamma tillägg Hur många…