Varning för triangelmissbruk!

triangelmissbruk

Jag har alltid känt en stor tveksamhet inför den (ö)kända projekttriangeln – där den välstrukturerade projektledaren fördelar vikter mellan tid, kostnad och kvalitet/omfattning. Tanken är att rubriken ”Prioritering” i den helt uppdaterade projektplanen ska bli som pricken över i när man mycket exakt skriver in en formulering à la ”T 60 %, K 15 % och Q 25 %”.

Detaljerade vikter en varningssignal för triangelmissbruk

I mitt allra första projekt i början av 90-talet minns jag att jag plikttroget skrev in några vikter och sedan snabbt insåg hur lite stöd de gav när faktiska beslut skulle fattas under projektets gång. Jag har sedan avstått från vikterna helt och hållet och på senare år till och med kommit att se detaljerade vikter som en varningssignal för en oerfaren projektledare/styrgrupp eller en organisation med för stor tilltro till formalia och processer.

Visst, att ha en grundläggande förståelse för samspelet mellan tid, kostnad och kvalitet är fundamentalt. Jag har också träffat många beställare och kunder som gärna vill ha allt snabbare, billigare och med högre kvalitet – samtidigt som man gärna vill öka omfattningen lite. Som projektledare får man då ofta ta ett djupt andetag och förklara några grundläggande samband. Och visst finns det även typer av projekt där man måste ha balansen glasklar för sig: ska man utveckla en resultatwebb till ett olympiskt spel får nog allt anses som oviktigt i förhållande till att leverera i tid till invigningen …

Häromdagen hörde jag så min kollega Anders Eklund prata om triangelmissbruk – ett underbart ord jag aldrig hört tidigare. Plötsligt kändes det som jag på ett enkelt sätt kunde sätta ord på min frustration. Men vad är det då som får mig att varna för triangelmissbruk?

Beslut fattas i komplexa organisationer

Nästan alla projekt (eller förändringar i andra arbetsformer) som får problem får det i första hand beroende på samspelet mellan människor. En projektledare eller styrgrupp som ska lyckas med en riktigt komplex uppgift måste förstå sina intressenter, driva ett målmedvetet förändringsarbete över tid, skapa engagemang och helst briljera i kommunikation. Beslut som behöver fattas under vägens gång sker ofta i politiskt laddade miljöer med mängder av aspekter att ta hänsyn till.

Att i ett sånt läge lyfta fram en projekttriangel och säga att den är vägledande vid beslut blir för mig ett sätt att säga ”jag har inte tillräcklig erfarenhet för att förstå vilka de egentliga utmaningarna är i ett komplext projekt”.

Med andra ord: för fler framgångsrika satsningar framöver hoppas jag på större fokus på människor och kommunikation – och mindre på vikter i projekttriangeln.

Du hittar även detta inlägg på LinkedIn.

Vad kan vi hjälpa dig med?