Om oss

Om Moment på moment.se

Vision

Vi gör Sverige snabbare.

Affärsidé

Vi frigör energi och ökar leveransförmågan hos våra kunder.

Vårt signum är balansen mellan struktur och ledarskap.

Värderingar

Moment är ett värderingsstyrt företag. Det innebär att allt vi gör präglas av ett antal värderingar som vägleder oss, både internt och ute på våra uppdrag. Genom att anställa dokumenterat framgångsrika konsulter som delar våra värderingar säkerställer vi fortsatt framgång och utveckling av Momentandan. Genom vår AAA-rating visar vi att vi är en ansvarsfull samarbetspartner. Det är något vi inte skulle kunna åstadkomma enbart med strukturer och processer.

Våra värderingar är mod, inspiration, balans och skicklighet.

Mod

Mod innebär att våga ta på sig stora utmaningar, att stå upp för sitt projekt, ha integritet, våga säga nej och att inte vara rädd för att ta itu med personkonflikter och missförstånd. Men mod innebär också den positiva kraft och tro som behövs för att skapa satsningar som Sveriges största nätverk för PMO-chefer. Mod i vardagen kan handla om så enkla saker som att ge direkt och ärlig feedback till de människor du jobbar närmast.

Inspiration

För alla som jobbar på Sveriges projektledningscentrum är det en självklarhet att inspirera andra. Vi försöker på många sätt hålla oss uppdaterade på vad som händer i projektvärlden och tycker om att sprida vidare det vi har tagit del av. Vi gör det på våra uppdrag, i sociala medier, nyhetsbrev, nätverk och i talarstolen på konferenser – och så klart Momentare emellan. Vi bjuder också in till Moment Meetings, en satsning på högklassiga frukostseminarier som verkligen ger något och avslappnade after works för alla i projektbranschen.

Balans

För oss som jobbar i projekt är balans A och O, och förmågan att hitta den en framgångsfaktor. Vi måste kunna väga formell struktur och metodik mot pragmatisk affärsnytta och organisationens projektmognad. Det gäller också att lyckas balansera arbete med privatliv, ha tillräckligt med kraft och vara drivande samtidigt som vi är empatiska lyssnare.

Skicklighet

Merparten av våra kunders högst prioriterade verksamheter bedrivs i projektform. Stora ekonomiska värden, kundernas förtroende och konkurrenskraften på marknaden står ofta på spel. Därför är det en självklarhet för oss att det jobb vi utför ligger i den absolut toppen av yrkesmässig skicklighet. Och det ska våra kunder också uppleva!

Vad kan vi hjälpa dig med?